Inleiding

                                                    Deze site is gemaakt voor het beantwoorden van de vraag: '' Wat zijn de

                                                    oorzaken en gevolgen voor klimaatverandering.'' Deze vraag wordt in stukken

                                                    verdeeld  en beantwoordt uiteindelijk deze hoofdvraag. Klimaatverandering

                                                    wordt steeds actueler. Sommige onderzoekers stellen dat als de uitstoot

                                                    van Co2 zo doorgaat, over 100 jaar alle ijskappen zijn weggesmolten. Of

                                                    deze onderzoeken wel goed worden onderbouwd, wordt in het kopje

                                                    ''gevolgen'' besproken.